SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

7.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93 i 47/99), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 16. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka sa sjednice od 12. siječnja 2006. godine, na sjednici 2. veljače 2006. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog
muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

I.

MARGITA CVIJETINOVIĆ STARAC imenuje se ravnateljicom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke v.d. ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka razrješuje se dužnosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/4

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=159&mjesto=00001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr