SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

6.

Na temelju točke 6. Poglavlja III. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/00 i 13/02) članak 2. mijenja se i glasi:

»U Županijski eko-stožer imenuju se:

1. Zlatko Komadina - župan, voditelj

2. Stipe Karaula - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba društvenih djelatnosti, Odsjek sanitarne inspekcije, zamjenik voditelja

3. Ljiljana Buljan - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, zamjenik voditelja

4. Cvetko Špralja - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

5. Marinko Dumanić - predsjednik Županijske skupštine, član

mr. sc. Slavko Štambuk - predsjednik Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zamjenik člana

6. mr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, članica

Vladimir Čekada - Upravni odjel za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti, zamjenik članice

7. mr. Ivo Afrić - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, član

Marijan Drabik - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, zamjenik člana

8. Goran Jurić - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, član

Željko Grčko - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, zamjenik člana

9. Slavko Gauš - Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, član

Tomislav Miloš - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, zamjenik člana

10. Nevia Kružić - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša, Odjel za zaštitu mora i priobalja, članica

11. dr. sc. Vladimir Mičović - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član

mr. sc. Nada Matković - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zamjenica člana

12. Milorad Milošević - Grad Rijeka, član

Ljubomir Stojnić - Grad Rijeka, zamjenik člana

13. Miroslav Uljan - Općina Kostrena, član

Davor Vičević - Općina Kostrena, zamjenik člana

14. Stipe Vučemilo - Općina Omišalj, član

Nataša Domišljanović - Općina Omišalj, zamjenica člana.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/5

Ur. broj. 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=159&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr