SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

5.

Na temelju točke 5. Poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskoga plana
intervencija u zaštiti okoliša

Članak 1.

U članku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša (»Službene novine« broj 26/02) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. Georg Žeželić, dipl. ing. - član Županijskoga poglavarstva za područje prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite okoliša, voditelj

2. Ingo Kamenar, dipl. ing. - član Županijskoga poglavarstva za područje komunalnih djelatnosti, zamjenik voditelja

3. Darko Jardas, dipl. ing. - Upravni odjel za gospodarski razvoj, zamjenik voditelja

4. Vedrana Fržop-Kotulovski, dr. med. - član Županijskoga poglavarstva za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, član

5. Čedomir Miler, dipl. ing. - član Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, član

6. Cvetko Špralja, prof. - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

7. Ljubomir Stojnić, dipl. ing. - predstavnik Grada Rijeke, član

8. Davor Vičević, dipl. ing. - predstavnik Općine Kostrena, član

9. Stipe Vučemilo - predstavnik Općine Omišalj, član

10. Mr. sc. Jarolim Meixner, dipl. ing. - DIOKI, d.d. LC DINA Omišalj, član

11. Boris Legović, dipl. ing. - INA, RNR Urinj, član

12. Milica Lulić, dipl. ing. - INA Maziva, član

13. Stjepan Kamber, dipl. ing. - »Hrvatske vode«, VGO Rijeka, član

14. Dr. sc. Vladimir Mičović - Nastavni zavod za javno zdravstvo, član

15. Kazimir Mihić, dipl. ing. - Udruga IN Klub inovatora Rijeka, Sekcija za ekologiju, član.«

Članak 2.

U članku 2. iza alineje 10. dodaju se alineje 11. i 12. koje glase:

»- Dopunjavanje i revizija Županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša;

- Utvrđivanje mišljenja na planove intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko- goranske županije.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/6

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=159&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr