SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
5

2.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/ 01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. siječnja 2006. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 4.190.000,00 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj.: 2170-03-06-01-3

Čavle, 26. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

TABELA 1

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2006.

- u kn -

I. IZVORI SREDSTAVA PROGRAM

1. Komunalni doprinos 1.410.000

2. Sredstva proračuna 2.780.000

UKUPNI PRIHODI 4.190.000

II. NAMJENA SREDSTAVA PROGRAM

1. Javne površine 490.000

- dječja igrališta 100.000

- park Grad Grobnik 200.000

- park Ravan II - Cernik 190.000

2. Ceste 3.000.000

- cesta Gorica RZ 200.000

- nogostup Lišćevica i Kosorci 400.000

- ceste NN Mavrinci - Baćina 500.000

- cesta RZ Soboli 500.000

- pristupna cesta za SRC Mavrinci 300.000

- pristupna cesta za RZ ostale namjene

V za cestu 400.000

- ostalo 200.000

- kapitalne potpore ŽUC 500.000

3. Javna rasvjeta 300.000

- Cipica 100.000

- Soboli 100.000

- okoliš škole 50.000

- Kosorci 50.000

4. Groblja 400.000

- groblja Cernik, Grobnik 200.000

- kapitalne potpore KD Čavle za groblja 200.000


UKUPNI RASHODI 4.190.000

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr