SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
5

7.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01, 22/ 05 i 28/05) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
na području Općine Baška u 2006. godini

Članak 1.

Programom zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osigurava se djelomična provedba preventivne i primarne zdravstvene zaštite, te zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati zdravstveni i opći životni standard svih građana, prvenstveno onih socijalno ugroženih i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška, osiguravanjem besplatnih ultrazvučnih pregleda, sufinanciranjem rada hitne medicinske pomoći i turističke ambulante, te pružanjem socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/98, 32/01, 14/03) i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, nastoji ostvariti ciljeve iz prethodnog članka.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2006. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 13.986,00

. sufinanciranje programa »Rano otkrivanje

raka dojke« 11.050,67

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 36.000,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 185.000,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 40.000,00

. zaštita starijih i invalidnih osoba 110.000,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 120.000,00

. jednokratna novčana pomoć 34.000,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem

vrtiću 4.800,00

. pomoć u nabavi lijekova 500,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i

namirnice) 21.500,00

. sufinanciranje školske marende 1.000,00

. ostale pomoći i donacije 25.000,00


UKUPNO: 602.836,67

Članak 5.

Raspored sredstava sukladno pravovaljanoj odnosnoj dokumentaciji i odlukama Općinskog vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/19

Ur. broj: 2142-03-04-10

Baška, 19. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr