SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
5

6.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01, 22/ 05 i 28/05) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2006. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

. promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću,

. društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

. sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, stimuliranjem deficitarnih zanimanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2006. godinu:

. financiranje rada KD »Šoto 172.720,00

. sufinanciranje rada Radija OK 36.000,00

. organiziranje tradicionalnih pučkih zabava

(maškare) 60.000,00

. organiziranje kulturno-zabavnih programa za

Dan Općine 35.000,00

. organizacija tradicionalne pučke fešte

»Ribarski dan« 60.000,00

. organizacija proslave »Rokove« 10.000,00

. organizacija proslave »Slucinje« 10.000,00

. sufinanciranje »kulturnog ljeta 2006.« 50.000,00

. financiranje izdavanja općinskog glasila

»Naša Baška« 120.000,00

. sufinanciranje smotre sopaca i festivala

folklora 8.000,00

. arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 30.000,00

. Sv. Lucija 10.000,00

. »Malin« - radovi sanacije objekta 30.000,00

. radovi na arheološkom lokalitetu

»Crkva Sv. Marka« 50.000,00

. sufinanciranje projekta »Krčki labirint

poezije« 80.000,00

. sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja 20.000,00

. sufinanciranje rada »male škole glagoljice« 7.000,00

. sufinanciranje tiskanja knjige M. Magašića

»Povijest bašćanskog ribarstva« 51.000,00

. izrada talijanske jezične verzije filma

»Hrvatski dragi kamen« 9.000,00

. sufinanciranje tiskanja 2. knjige »Istra i

Rijeka u Titovo doba« 1.000,00

. ostalo 30.000,00


Ukupno: 879.720,00

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2006. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 545.000,00

. komunikacijska i druga oprema za dječji

vrtić 3.000,00

. sufinanciranje rada »Društva Naša djeca« 25.000,00

. financiranje izbornih programa (uključujući i

drugi izborni jezik) 109.200,00

. financiranje rada psihologa u osnovnoj školi 10.000,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu 40.000,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 14.000,00

. stipendiranje nadarenih učenika i studenata 101.600,00

. stipendiranje polaznika škola za deficitarna

zanimanja 37.000,00

. nagrađivanje uspješnih učenika 3.000,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 15.000,00


Ukupno: 902.800,00

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/19

Ur. broj: 2142-03-05-9

Baška, 19. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr