SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
5

4.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04)) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01, 22/05 i 28/05), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2006. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava, te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije i vodovoda: 2.090.000,00


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora Draga Bašćanska 1.000.000,00

1.2. izgradnja kanalizacije i vodovoda u ul. kralja Tomislava u Baški 200.000,00

1.3. izgradnja kanalizacije u naselju »pod Mire« u Jurandvoru 250.000,00

1.4. izgradnja kanalizacije u ul.Šantis u Baški 400.000,00

1.5. izgradnja kanalizacije iza restorana »Ribar« u Baški 20.000,00

1.6. izgradnja kanalizacije u dijelu Ribarske ulice u Baški 20.000,00

1.7. nastavak izgradnje kanalizacije Batomalj (stari dio) 200.000,00

2. Igradnja i asfaltiranje prometnica: 1.150.000,00


2.1. izgradnja prometnica u naselju Jurandvor »Pod Mire« 450.000,00

2.2. izgradnja prometnice Šantis u naselju Baška 300.000,00

2.3. rekonstrukcija ul.kralja Tomislava od zaobilaznice do parkirališta Gruh 250.000,00

2.4. ul. Zarok (Štih) u Baški 100.000,00

2.5. postava cestovnih odbojnika u naselju Batomalj 50.000,00

3. Nabavka i montaža javne rasvjete: 560.000,00


3.1. rasvjeta u naselju Jurandvor »Pod Mire« 160.000,00

3.2. rasvjeta ul. Šantis u Baški 100.000,00

3.3. rasvjeta ul. Palada (7 kom.) 100.000,00

3.4. rasvjeta lovački dom Batomalj (jedno rasvjetno tijelo) 10.000,00

3.5. rasvjeta u Rapskoj ulici (4 kom.) u Baški 20.000,00

3.6. rasvjeta dječjeg igrališta kod škole 10.000,00

3.7. rasvjeta i el.ormarići za barke na staroj rivi u Baški 60.000,00

3.8. rasvjeta Ulice Kricin - nastavak 100.000,00

4. Izgradnja nogostupa, potpornih zidova i mostića 250.000,00


4.1. Rekonstrukcija potpornih zidova u Batomlju (pod placom) i popločenje place 150.000,00

4.2. Saniranje stepenica prema crkvi Sv. Jelisavete u Dragi Bašćanskoj 100.000,00

5. Izgradnja - rekonstrukcija vodotoka 90.000,00


5.1. Dovršetak radova na sanaciji potoka i puta Labic-Zapavlić u Jurandvoru 40.000,00

5.2. Rekonstrukcija I i II bunara na Paladi u Baški 50.000,00

6. Rekonstrukcija stare rive 200.000,00


7. Izrada projektne dokumentacije za objekte komunalne infrastrukture

i građevine u vlasništvu Općine Baška, te izrada prostornih planova 700.000,00


7.1. izrada projektne dokumentacije za školu s dvoranom i vrtića 600.000,00

7.2. izrada projektne dokumentacije za objekte komunalne infrastrukture, te izrada prostornih planova 100.000,00

8. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 1.000.000,00


9. Nabava dva vozila na elektro pogon 180.000,00


UKUPNO (1 - 9): 6.220.000,00


Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:


1. komunalni doprinos 4.520.000,00


2. naknada za priključenje 500.000,00


3. sredstva HBOR-a 1.200.000,00


UKUPNO (1. do 3.): 6.220.000,00


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/19

Ur. broj: 2142-03-05-7

Baška, 19. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr