SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 2. Utorak, 17. siječnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 HTML

3.

Na temelju čl. 48. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ 31/02 i 19/05) i članka 4. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« PGŽ broj 13/03), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. siječnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja za sljedeće Mjesne odbore:

1. Mjesni odbor Ćunski

2. Mjesni odbor Veli Lošinj.

Članak 2.

Broj članova Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s člankom 48. stavak 6. i 7. Statuta Grada Malog Lošinja, određuje se po pet članova za svaki mjesni odbor.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. veljače 2006. godine u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu na adresi Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, u razdoblju od 06. do 20. siječnja 2006. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 20. siječnja 2006. godine do 24,00 sata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije, u dnevnom tisku, na lokalnoj radio-postaji, oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

Klasa: 013-03/06-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-06-2

Mali Lošinj, 5. siječnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr