SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA VRBNIK
55

22.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 34/05) Općinsko vijeće, na 6. sjednici 30. prosinca 2005. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/05) odredba članka 15. mijenja se i glasi:

»Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća može podnijeti ostavku.

Predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća dužnost prestaje danom kada Vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka potpredsjednik Vijeća do izbora predsjednika ima sva njegova prava i dužnosti, a Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća u roku od idućih 30 dana.«

Članak 2.

Odredba članka 48. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva člana, biraju se iz redova članova Vijeća na prvoj sjednici Vijeća.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana njihove objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05-01-05-4

Ur. broj: 2142-07-03-05-1

Vrbnik, 30. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Franjo Toljanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr