SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

50.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/05), u članku 2. iznos »116.500,00« zamjenjuje se iznosom »157.700,00«, riječi »Monografija o Skradu 10.000,00 kn« zamjenjuje se riječima »Monografija o Skradu 10.200,00 kn«, iznos 40.000,00« zamjenjuje se iznosom »80.000,00«, riječi »Antun Štefančić 3.000,00 kn« zamjenjuju se riječima »Antun Štefančić 5.100,00 kn«, riječi »Zlatan Nadvornik 5.000,00 kn«, zamjenjuje se riječima »Spektrum Delnice 3.900,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 612-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-02

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=156&mjesto=51311&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr