SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
35

28.

Na osnovi članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 33/01 i 01/02), a sukladno članku 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 21. prosinca 2005. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2006. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje invalidnim i hendikepiranim osobama, osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same bez pomoći druge osobe zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog svoje invalidnosti, hendikepiranosti, nemoći, nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom nastoji se povećati opći životni standard socijalno ugroženih stanovnika i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima kojima je zbog različitih uzroka potrebne takve pomoći, kao i udrugama koje skrbe o onemoćalim, hendikepiranim i invalidnim osobama.

Članak 3.

Sredstva u ukupnom iznosu od 152.000,00 kuna, raspoređuju se za:

- Pomoći za podmirenje troškova

stanovanja kn 4.000,00

- Troškovi prehrane učenika kn 11.000,00

- Prijevoz invalidnih osoba kn 14.000,00

- Stalne mjesečne novčane pomoći kn 13.000,00

- Pomoć Udrugama koje skrbe o

invalidnim i onemoćalim osobama

(Društvo distrofičara, Društvo multiple

skleroze, Udruga slijepih, Udruga

invalida rada, i dr.) kn 4.500,00

- Gradski crveni križ Opatija kn 15.000,00

- Subvencioniranje smještaja djece u vrtić kn 90.000,00

- Troškovi sahrana - depozitorij kn 500,00

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga posebnim odlukama raspoređuje sredstva unutar pojedinih stavaka iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/05-01/15

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 21. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr