SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
35

26.

Na osnovi članka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 21. prosinca 2005. donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Mošćenička Draga ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti.

Članak 2.

U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 455.000,00 kuna za:

1. redovni rad knjižnica

Mošćenička Draga i Brseč kn 50.000,00

2. nabava knjiga i knjižne građe kn 20.000,00

3. finaciranje redovnih aktivnosti Udruga

iz oblasti kulture kn 5.000,00

4. Katedra čakavskog sabora Općine

Mošćenička Draga kn 20.000,00

5. sufinaciranje uređenja zgrade buduće

Muzejske zbirke u Trebišćima kn 10.000,00

6. obnova i zaštita nepokretnih kulturnih

dobara kn 350.000,00

Članak 3.

Doznake sredstava iz članka 2. od točke 3. do 6. vrši se po pojedinačnim odobrenjima Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine

Klasa: 011-01/05-01/16

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 21. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr