SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA MATULJI
35

41.

Na temelju članka 114., statuta 5 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03 i 157/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2005. donosi

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cijeline u Općini Matulji i to:

- obveznici plaćanja spomeničke rente

- nepokretna kulturna dobra i kulturnopovijesne cijeline

- visina i način plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cijeline.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost također su obveznici plaćanja spomeničke rente za svaku jedinicu.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CIJELINE

Članak 3.

Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u nepokretnim objektima i kulturnopovijesnim cijelinama na području Općine Matulji, kojima je nadležno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturnopovijesne cijeline.

IV. VISINA I NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.

Visina spomeničke rente iznosi mjesečno 3 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cijeline.

Obveznici spomeničke rente moraju Odsjeku za komunalni sustav Općine Matulji do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cijeline.

Spomenička renta šplaća se u jednokratnom godišnjem iznosu prema rješenju koje donosi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Članak 5.

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počinje ili prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cijeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost.

Ako tijekom godine neka građevina, naselje ili dio naselja dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturnopovijesne cijeline na području Općine Matulji, obveznik spomeničke rente u obvezi je platiti spomeničku rentu za razdoblje u kojem je obavljao djelatnost u kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cijeline.

Spomenička renta za obavljnje djelatnosti za dio vremenskog razdoblja u godini, obračunava se na način da se ukupni iznos spomeničke rente za cijelu godinu, podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u godini, u kojem se obveznik nalazio u poslovnom prostoru unutar kulturnog dobra ili kulturnpovijesne cijeline, obavljajući svoju djelatnost.

Članak 6.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/1

Ur. broj: 2156-04/05-01

Matulji, 20. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=156&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr