SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
GRAD VRBOVSKO
35

37.

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 31/01 i 3/02) članak 85. mijenja se i glasi:

»Vijećnici prije prelaska na prvu točku dnevnog reda imaju pravo postavljati pitanja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili upravnim tijelima i organizacijama koje obavljaju poslove za Grad Vrbovsko o predmetu iz njihovog djelokruga.

Vrijeme određeno za postavljanje pitanja naziva se »aktualni sat« i u pravilu traje jedan sat.«

Članak 2.

Iza članka 85. dodaje se novi članak 85.a koji glasi:

»Članak 85.a

Pitanja se u pravilu postavljaju usmeno.

Vijećnik može pitanje postaviti i u pismenom obliku na način da ga preda predsjedniku Vijeća na samoj sjednici.

U oba slučaja vijećnik ima pravo postaviti najviše dva pitanja.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 013-03/05-01-36

Ur. broj: 2193-01-01/05-01

Vrbovsko, 22. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr