SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
35

80.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03) i članka 19. i 61. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/05) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da može uzeti zajam na domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote 13.690.000,00 kn, koja je iskazana u računu financiranja Proračuna.

Tekuće otplate glavnice duga iskazane u računu financiranja Proračuna za 2006. godinu u svoti od 312.000,00 kn te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Na koncu 2006. godine ukupan dug može iznositi najviše 13.378.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-05-6

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=156&mjesto=51250&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr