SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 13. stavak 1. i 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/05 - pročišćeni tekst) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 16. sjednici održanoj 29. prosinca 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
za 2006. godinu

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2006. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/30

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-4

Rijeka, 29. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=155&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr