SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA MATULJI
Općina Matulji

6.

Nakon obavljenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška na naslovnoj stranici Proračuna Općine Matulji za 2003., u članku 1. (podaci za 2002. g.) objavljenog u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 32/02 od 30. prosinca 2002., te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Matulji za 2003.godinu, sastoji se od:


2002. god.


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI 17.165.496

A.1. TEKUĆI PRIHODI 16.062.496

1.1. Prihodi od poreza 9.261.496

1.2. Potpore 850.000

1.3. Prihodi od imovine 1.528.000

1.4. Prihodi od prodaje roba i usluga 4.301.000

1.5. Ostali prihodi 122.000

A.2. KAPITALNI PRIHODI 1.103.000

2.1. Prihodi od prodaje zemljišta 526.000

2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata 577.000

RASHODI 17.118.168

A.3. TEKUĆI RASHODI 12.676.618

3.1. Rashodi za zaposlene 3.235.200

3.2. Materijalni rashodi 4.623.398

3.3. Financijski rashodi 118.150

3.4. Subvencije 2.140.000

3.5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 349.000

3.6. Donacije i ostali rashodi 2.210.870

A.4 KAPITALNI RASHODI 4.441.550

4.1. Rashodi za nabavu zemljišta 500.000

4.2. Rashodi za nabavu građ. obj. i opreme 3.643.050

4.3. Rashodi za dionice 288.500

4.3. Rashodi za knjige 10.000

A.5. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK(1-2) 47.328

B.6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.852.172

RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 30.000

C.7 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.730.000

7.1. Primici od otplata danih zajmova i oročenih sredstava 1.730.000

7.2. Primici od zaduživanja 0

C.8 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.700.000

8.1. Izdaci za dane zajmove i oročavanja 1.700.000

8.2. Izdaci za otplate primljenih zajmova 0

C.9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (C.7-C.8) 30.000

10. VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽ.SREDSTVA.IZ PRETHODNIH

GODINA-NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE(A5+B6+C9)) 1.929.500


Pročelnica
Općinske uprave
Biserka Gadžo, dipl. iur, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr