SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA MATULJI
24

38.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 13. prosinca 2005. godine, donosi

PRORAČUN
Općine Matulji za 2006. godinu

Članak 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i izdaci Poračuna za 2006. g. iskazani su u Općem dijelu Proračuna po podskupinama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02), a u glavnoj knjizi se isti vode i po odjeljcima i osnovnim računima računskog plana proračuna.

U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po odjeljcima, glavama, pozicijama, te programima i aktivnostima korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRORAČUN za godinu: 2006/1

PRORAČUN 2006/1

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 46.511.234,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Općine Matulji za 2006. godinu stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/11

Ur. broj: 2156-04-05-45

Matulji, 13. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Ćiković, ing., v. r.

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

 

Proračun Općine Matulji za 2006. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51211&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr