SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

12.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 05/02, 20/02) a u svezi članka 29a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. travnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o pristupanju
izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kostrena

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/03).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-20

Kostrena, 29. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl.iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr