SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
24

22.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i opseg aktivnosti za zadovoljavanje potreba u području odgoja, kulture, sporta, informiranja i slobodnog udruživanja građana.

Članak 2.

U 2005. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u odgoju kako slijedi:


1. Predškolski odgoj 705.000,00 kn


- financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk 640.000,00 kn

- održavanje dječjeg vrtića u Bogovićima 65.000,00 kn


2. Osnovnoškolsko obrazovanje 235.000,00 kn


- nagrade uspješnim učenicima i mentorima 20.000,00 kn

- sufinanciranje izborne nastave 120.000,00 kn

- donacija osnovnoj školi 'Fran Krsto Frankopan', P.J. Bogovići za poboljšanje uvjeta školovanja

(nabavka opreme, pomagala i dr.) 50.000,00 kn

- sufinanciranje psihologa 15.000,00 kn

- ostale potpore u obrazovanju 30.000,00 kn

3. Srednjoškolsko i visoko obrazovanje 245.000,00 kn

- sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 140.000,00 kn

- stipendiranje učenika i studenata 140.000,00 kn

- donacije Srednjoj školi »Hrvatski kralj Zvonimir«, Krk za unaprjeđenje uvjeta školovanja

(nabavka opreme, pomagala i dr.) 25.000,00 kn


Članak 3.

Temeljem potreba aktivnosti u kulturi i očuvanju kulturne baštine u 2006. godini utvrđuju se sljedeće aktivnosti i osiguravaju sredstva kako slijedi:


1. Financiranje djelatnosti udruga u kulturi 139.000,00 kn


- financiranje redovne djelatnosti KUD-a 'Dubašnica' Malinska 90.000,00 kn

- sufinanciranje redovne djelatnosti Glazbene škole 'Mirković' 30.000,00 kn

- 'Katedra čakavskog sabora Kornić'- potpora izdavanju knjige o Kapeli Sv. Andrije 10.000,00 kn

- Povijesna udruga otoka Krka 5.000,00 kn

- Povijesni arhiv Rijeka 2.000,00 kn

- Udruga sopaca i folklora otoka Krka 2.000,00 kn

2. Financiranje kulturnih aktivnosti 298.000,00 kn

- obilježavanje Dana Općine - Sv. Apolinara 50.000,00 kn

- društvene aktivnosti 50.000,00 kn

- karnevalske priredbe 30.000,00 kn

- Godišnji program kulturnih događanja - potpora programu Turističke zajednice 100.000,00 kn

- ostale potpore u kulturi 25.000,00 kn

- obilježavanje dana Sv. Nikole 35.000,00 kn

- smotra folklora otoka Krka 8.000,00 kn

3. Zaštita i obnova kulturne baštine 400.000,00 kn

- Pomoć za popravak i rekonstrukciju Samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu

- istražni i zaštitni radovi na lokalitetu Cickino

- popravak zvonika na groblju Sv. Apolinara u Dubašnici

- obilježavanje 150-te obljetnice župne crkve Sv. Apolinara (program 2006.-2007.)

- ostale aktivnosti na zaštiti i obnovi kulturne baštine

- priprema programa osnivanja Etno muzeja u Malinskoj


Članak 4.

Temeljem potreba u oblasti informiranja u Općini Malinska-Dubašnica u 2006. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 175.000,00 kn za sljedeće namjene:


- izdavanje općinskog glasila 'Naši zvoni' 130.000,00 kn

- fotografske usluge 10.000,00 kn

- sufinanciranje izdavaštva i grafičke usluge 10.000,00 kn

- Radio Otok Krk 15.000,00 kn

- izrada web stranica 10.000,00 kn


Članak 5.

Za ostvarivanje javnih potreba u sportu u Općini Malinska-Dubašnica u 2006. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 464.000,00 kn, za sljedeće namjene:


-manifestacija 'Izbor sportaša otoka Krka' 7.000,00 kn

-Jedriličarski klub 'Yacht club Malinska' 35.000,00 kn

-Košarkaški klub 'Krk' 3.000,00 kn

-Nogometni klub 'Krk' 60.000,00 kn

-šahovski turnir 'Otok Krk - biser
Mediterana' 4.000,00 kn

-Streljački klub 'Dub' Malinska 160.000,00 kn

-Šahovska škola 'Goranka' 20.000,00 kn

-Kickboxing športska udruga Malinska 80.000,00 kn

-Športsko ribolovno društvo 'Lastavica'
Malinska 25.000,00 kn

-Tenis klub 'Malinska' 25.000,00 kn

-ostale potpore u sportu 20.000,00 kn

-materijalni troškovi (lož ulje) za
sportske objekte 25.000,00 kn


Članak 6.

Za ostvarivanje javnih potreba u oblasti slobodnog udruživanja građana u Općini Malinska-Dubašnica u 2006. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 61.000,00 kn, za sljedeće namjene:


-Društvo političkih zatvorenika
Primorsko-goranske županije 1.000,00 kn

- Kinološko društvo Malinska 2.000,00 kn

- HVIDR-a 16.000,00 kn

- Udruga antifašističkih boraca otoka Krka 15.000,00 kn

- Udruga roditelja poginulih branitelja 3.000,00 kn

- Udruga umirovljenika Malinska 25.000,00 kn


Članak 7.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2006. godinu.

Raspored financijskih sredstava temeljem ovoga Programa vrši Jedinstveni upravni odjel.

Članak 8.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu najmanje jednom godišnje po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izviješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-04-19

Malinska, 14. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr