SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

29.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu, članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 24. Statuta Općine Dobrinj, Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
u 2006. godini

Članak 1.

INVESTICIJE

IZGRADNJA ŠKOLE

Na temelju ishodovane građevinske dozvole uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije na računu 4212 građevinski objekti ukupno je osigurano za 2006. godinu

2.400.000,00 kuna, od toga 1.200.000,00 za opremu škole i 1.200.000,00 za okoliš škole.

PLANIRANO U 2006. GODINI 2.400.000,00 kuna

iz ustupljenih sredstava poreza na dohodak 2.400.000,00

IZGRADNJA DOMA KULTURE KLANICE-TRIBULJE

U Proračunu Općine Dobrinj osigurano je na računu 4212 građevinski objekti:

PLANIRANO U 2006. GODINI 200.000,00 kuna

IZGRADNJA PRILAZA DO ŠKOLE

U Proračunu Općine Dobrinj na računu 3862 prijenos sredstava ŽUC-u za izgradnju prilaza školi:

PLANIRANO U 2006. GODINI 600.000,00 kuna

PROTUPOŽARNI PUT DOBRINJ

- MELINE 240.000,00 kuna

IZGRADNJA IGRALIŠTA

Sportski i rekreacijski tereni na području općine planiraju se izgraditi u iznosu od 200.000,00 kuna, a svlačionice na sportskom terenu Gabonjin u iznosu od 150.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju u proračunu.

Članak 2.

KAPITALNE POMOĆI

IZGRADNJA VODOVODA I OPSKRBA VODOM

Komunalno društvo »Ponikve« u vlasništvu općina otoka Krka i grada Krka nositelj je izgradnje vodoopskrbne mreže otoka Krka. Na području općine Dobrinj u toku je izgradnja mjesne mreže Polje uz kapitalnu pomoć Općine Dobrinj za iznos koje se povećava udio u glavnici komunalnog društva »Ponikve«.

PLANIRANO U 2006. GODINI 5.000.000,00

iz mjesnog samodoprinosa 2.000.000,00

iz državnog proračuna 2.500.000,00

iz županijskog proračuna 500.000,00

KONCEPCIJA VODOOPSKRBE

Iz ustupljenih sredstava države iz poreza na dohodak za razvoj otoka sufinancira se koncepcija vodoopskrbe.

PLANIRANO ZA 2006. GODINU 220.000,00 kuna

Namjensko povećanje cijene vode

iz sufinanciranja cijene usluge80.000,00

Otplata glavnice primljenih dugoročnih

zajmova iz sredstava proračuna440.000,00.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2006. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-040-05-03-09

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr