SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

28.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2006. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 450.000,00 kn

2. prihodi od komunalnog doprinosa 3.412.000,00 kn

3. porezi na kuće za odmor 1.000.000,00 kn

4. prihodi od zakupa i iznajmlj. imovine 425.000,00 kn

5. naknade za koncesije 100.000,00 kn

6. prihodi iz proračuna 355.000,00 kn

UKUPNO 5.742.000,00 kn

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- parkovi Šilo 50.000,00 kn

-usluge tekućeg i inv. održ. morskih
pristaništa 250.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 70.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kn

- projekt protup. put Dobrinj-Meline 50.000,00 kn

- projekt dom Tribulje-Klanice 70.000,00 kn

- projekt izrada grobnica Polje 50.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Klimno 40.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Šilo 40.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Čižići 30.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun« 500.000,00 kn

- prostorni plan 150.000,00 kn

- urbanistički planovi 200.000,00 kn

- uređenje šetnice Soline 150.000,00 kn

- uređenje javne površine Klimno 240.000,00 kn

- uređenje javne površine Šilo 200.000,00 kn

- uređenje zelene površine Čižići 100.000,00 kn

- staza kod doma Kras 100.000,00 kn

- parkiralište kod groblja Kras 100.000,00 kn

- javna površina Kalić Čižići 50.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 70.000,00 kn

- vodna naknada 15.000,00 kn

-društvo za zaštitu životinja Felix
- za kastriranje 2.000,00 kn

B) Odvoz smeća 300.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

UKUPNO 2.917.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- utrošak ulične rasvjete 200.000,00 kn

-usluge tekućeg i investicijskog održ.
opreme 150.000,00 kn

-kapitalne pomoći trg.društvu »Komun« 200.000,00 kn

UKUPNO 550.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja, saniranje deponija 200.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE CESTA

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja cesta 200.000,00 kn

V. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

-usluge tekućeg i investicijskog odr.
građ. objekata 200.000,00 kn

-popravak doma Sužan 100.000,00 kn

-popravak doma Čižići 100.000,00 kn

-asfaltiranje terase ambulante Šilo 200.000,00 kn

-popravak doma Gabonjin 100.000,00 kn

-uređenje trgovine Rasopasno 100.000,00 kn

-rekonstrukcija općinske zgrade
Rasopasno 220.000,00 kn

-usluge tekućeg i investic. održ.
sakralnih objek. 200.000,00 kn

-crkva Gostinjac 70.000,00 kn

-crkva Dobrinj 200.000,00 kn

-crkva Sužan 150.000,00 kn

UKUPNO 1.740.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

-sufinanciranje brodske linije 90.000,00 kn

VII. OPSKRBA VODOM

-potrošnja vode tuševa na plažama 45.000,00 kn

SVEUKUPNO 5.742.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2006. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-04

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr