SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

11.

Na temelju članka 11. stavaka 1. i 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 12/01, 5/02, 20/02) i točke VI. 3. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2001. - lipanj 2003. godine) (»Službene novine« PGŽ broj 10/01 i 16/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. travnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za
dvogodišnje razdoblje (srpanj 2001. - lipanj 2003. godine)

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2001.-lipanj 2003. godina) (»Službene novine« PGŽ broj 10/01, 16/02), glava II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA, mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Pod b) Detaljni planovi uređenja (DPU), iza točke 3.6. i pripadajućeg teksta, dodaje se nova točka 3.7. koja glasi:

3.7. područje groblja Sveta Barbara

Pod c) Izmjene i dopune važećih prostornih planova, iza pripadajućeg teksta dodaje se točka 3.8.1. koja glasi:

3.8.1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Točka 3.7.1. postaje točka 3.8.2.

II.

U tabeli 3. zbirni prikaz izrade novih dokumenata prostornog uređenja mijenjaju se kako slijedi:

3.7. DPU - područje groblja Sveta Barbara

nositelj izrade plana: Općina Kostrena

- rok izrade: lipanj 2003.

3.8. Izmjene i dopune prostornih planova

dodaje se:

3.8.1. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena

nositelj izrade plana: Općina Kostrena

- rok izrade: lipanj 2003.

mijenja se:

3.8.2. DPU industrijske i radne zone Martinšćica u Kostreni

- rok izrade: lipanj 2003.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-19

Kostrena, 29. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl.iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr