SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

24.

Temeljem članaka 12. i 62. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zdravstva, sporta i rekreacije na području
Općine Dobrinj za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj, u svezi s:

- podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću građana

- treningom i organiziranjem natjecanja podmlatka

- stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija

- održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2006. godine i to kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći 24.000,00

- turistička ambulanta 50.000,00

- sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniša 18.000,00

- pomoć KBC Rijeka 15.000,00

UKUPNO 107.000,00

Sportske manifestacije:

- nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

- sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 20.000,00

- sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići 10.000,00

- sufinanciranje NK »Krk« 20.000,00

- Gorska služba spašavanja 2.000,00

- Košarkaški klub Krk 5.000,00

- Streljački klub Dub Malinska 5.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

- održavanje sportskih i rekreacijskih terena 200.000,00

- Sportski teren Gabonjin 150.000,00

UKUPNO 422.000,00

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obvezni svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-08

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr