SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

23.

Temeljem članka 12. i 62. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2006. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj:

- programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje, stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Članak 3.

Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi i temeljem akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u sljedećim iznosima:

-pomoć obiteljima i kućanstvima 150.000,00

-dar novorođenoj djeci 40.000,00

-pomoć udrugama invalida, boraca,
Crvenog križa i ostalih 107.000,00

UKUPNO 257.000,00

Članak 4.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.).

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 650.000,00 u proračunu za 2006. godinu, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića, sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje roditelja), ostali materijalni rashodi 350.000,00

- uređenje vetića Polje 200.000,00

- zamjena krovišta Polje 100.000,00.

Članak 5.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 50.000,00

- šah škola 10.000,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan-psiholog 10.000,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski Kralj Zvonimir 5.000,00

- stipendije 120.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 80.000,00

te kapitalni projekti:

- izgradnja škole 1.200.000,00

- uređenje okoliša škole 1.200.000,00

UKUPNO 2.675.000,00

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-07

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr