SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

22.

Temeljem članka 12. i 62. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Dobrinj u 2006. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj u svezi s: promicanjem

kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Dobrinj za 2006. godinu:

KULTURNE MANIFESTACIJE

-proslave i pokroviteljstva 160.000,00

-maškarane udruge 20.000,00

-prigodni božićni darovi djeci 20.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

-sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin 20.000,00

-sufinanciranje KD »Sv. Juraj« Kras 20.000,00

-sufinanciranje KD »Ive Jelenović« Dobrinj 140.000,00

-sufinanciranje KD »Dobrinj« 5.000,00

-pomoć Povjesnom društvu otoka Krka 1.000,00

-pomoć Državnom arhivu 1.000,00

-pomoć Društvu sopaca 1.000,00

-ostala društva koja nisu posebno navedena,
a po odluci vijeća - ostalo 50.000,00

INFORMIRANJE

-usluge promidžbe i informiranja - Novi list 60.000,00

-sufinanciranje rada Radia OK 0.000,00

KAPITALNI PROJEKT

-izgradnja doma Tribulje-Klanice 200.000,00

UKUPNO 728.000,00

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 1. siječnja 2006. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-06

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr