SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

21.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu, Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donosi obrazloženje prijedloga financijskog plana Proračuna Općine Dobrinj kroz program

OPĆE JAVNE USLUGE
na području Općine Dobrinj u 2006. godini

Članak 1.

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području Općine Dobrinj putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Članak 2.

Općina Dobrinj organizirana je kao Jedinstveni upravni odjel, zaposleno je 5 službenika i predsjednik vijeća koji obavlja funkciju načelnika, a izdaci općinske uprave su sljedeći:

-plaće za zaposlene i ostale naknade 770.000,00

-doprinosi za zaposlene 120.000,00

-službena putovanja i naknade na posao
/s posla 140.000,00

-stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

-uredski i ostali materijal 70.000,00

-potrošnja el. energije upravne i ostalih zgrada 60.000,00

-materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje 80.000,00

-usluge telefona i poštarina 120.000,00

-usluge razvoja softvera i računalne usluge 100.000,00

-otkup zgrade 150.000,00

-nabava računala i računalne opreme 40.000,00

-nabava uredskog namještaja 50.000,00

Ostale opće usluge razvrstane su na:

-ugovori o djelu 150.000,00

-usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 40.000,00

-ostale intel. usluge-javni bilježnik 40.000,00

-grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 100.000,00

-film i izrada fotografija 3.000,00

-ostale nespomenute usluge 50.000,00

-premije osiguranja 82.000,00

-reprezentacija 130.000,00

-usluge platnog prometa 22.000,00

-zatezne kamate 3.000,00

UKUPNO 2.325.000,00

Članak 3.

Predstavničko tijelo Općine Dobrinj je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova, a Općinu zastupa predsjednik Općinskog vijeća koji obavlja funkciju načelnika s obzirom da Općina Dobrinj s manje od 3.000 stanovnika nema poglavarstvo.

Redovni rashodi Općinskog vijeća su sljedeći:

- naknade za rad vijećnika i odbora 80.000,00

- članarine Savezu gradova i općina 10.000,00

UKUPNO 90.000,00

Izvanredni rashodi općinskog vijeća su:

- sufinanciranje fešta 80.000,00

- knjiga 20.000,00

- mjesni odbori x 4.000,00 kuna 64.000,00

- solidarna obveza Općini Omišalj 58.000,00

- financiranje političkih stranaka 65.000,00

- proslava dana Općine 20.000,00

UKUPNO 307.000,00

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. 01. 2006. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-08

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr