SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

18.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine donijelo

PRORAČUN
Općine Dobrinj za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Dobrinj za 2006. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 21.530.150,00

OD PRODAJE NEF. IMOVINE 502.000,00

UKUPNI PRIHODI 22.032.150,00


RASHODI POSLOVANJA 16.582.150,00

RASHODI ZA NEF. IMOVINU 8.010.000,00

UKUPNI RASHODI 24.592.150,00


RAZLIKA-MANJAK -2.560.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA


VIŠAK PRIHODA 3.000.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽ. 0,00

IZD.ZA FIN.IMOV. I OTPL. ZAJM. 440.000,00

NETO FINANCIRANJE -440.000,00

VIŠAK PRIHODA

- NETO FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi i izdaci u iznosu od 25.032.150,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koji su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci Proračuna raspoređuju se po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa : 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-01

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća

Neven Komadina, v. r.

PRORAČUN za godinu: 2006/2

PRORAČUN 2006/2

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 25.032.150,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

Proračun Općine Dobrinj za 2006. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr