SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
34

76.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05), a u svezi objavljenog poziva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka za sufinanciranje izrade razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave, Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2005. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o izradi Razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Grada Novi Vinodolski«

I.

Pristupa se izradi Projekta ukupnog razvoja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Razvojni projekt).

Razvojni projekt će se raditi u više dijelova ili faza, koji će svaki za sebe biti poseban projekt, u skladu s temama koje će obrađivati, a teme su prostor, stanovništvo, prirodno i kulturno naslijeđe, te njihova zaštita , gospodarstvo i gospodarska infrastruktura (proizvodno-tržišni lanci, poljoprivredna proizvodnja i prerada, turizam, malo i srednje poduzetništvo, uslužne djelatnosti, dopunske djelatnosti i dr.), stanovanje, javne zgrade i javne površine, komunalna infrastruktura, društvena infrastruktura, inicijative regionalnog razvoja i razvitka ruralnog prostora, kreiranje interesnih partnerstva u svrhu managmenta i realizacije projekata (pravno-formalni okviri interesnog partnerstva za kasniji managment i realizaciju).

II.

Redoslijed obrade razvojnih dijelova iz točke I. Zaključka utvrdit će se u skladu sa mogućnostima i potrebama koje se ukažu tijekom vremena, a u skladu sa njihovom gotovošću određivat će se i izvoditi provedbene djelatnosti.

III.

Kao prvi dio Razvojnog projekta ugovorit će se izrada Projekta gospodarskog i cjelovitog razvoja sa izvoditeljem usluge i odrediti osoba za kontakt s izvoditeljem - koordinator.

IV.

Na početku izrade Projekta gospodarskog i cjelovitog razvoja izvoditelj će izraditi razvojni nacrt u obliku ankete, koja će obuhvatiti razvojne dijelove iz točke I. ovog Zaključka i u utvrđivanju potrebe putem ankete sudjelovat će zainteresirani građani i subjekti Grada Novi Vinodolski čije će sudjelovanje osigurati koordinator.

V.

Nakon provedene ankete izvoditelj će s koordinatorom utvrditi Projektni zadatak za izradu Projekta gospodarskog i cjelovitog razvoja Grada Novi Vinodolski, a Projekt gospodarskog i cjelovitog razvoja će potom odrediti kako će se razvijati ono što je utvrđeno anketom (u Razvojnom nacrtu), a odnosi se na gospodarski razvoj područja Grada Novi Vinodolski.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 342-23/05-01/10

Ur. broj: 2107/02-03-05-3

Novi Vinodolski, 24. studenoga 2005.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Oleg Butković dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51250&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr