SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
34

38.

Na temelju odredbe članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2005. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
i naobrazbe, te skrbi o djeci za 2006. godinu

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2006. godinu utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci za 2006. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. raspoređuju se za:

- sufinanciranje društveno organiziranog predškolskog odgoja u ustanovi Dječji vrtić »Orepčići«, Kraljevica, koji je proračunski korisnik,

- nagrade i stipendije,

- sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti OŠ Kraljevica,

- poklone djeci

- edukativne dječje radionice

Članak 3.

Sredstva za sufinanciranje društveno organiziranog predškolskog odgoja u ustanovi Dječji vrtić »Orepčići« ostvaruju se temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Kraljevice o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica od 1. rujna 2003. godine. Iz Proračuna se sufinancira redovna djelatnost, a dopunske aktivnosti se financiraju u cijelosti.

Članak 4.

Sredstva za nagrade i stipendije raspoređuju se za:

- stipendiranje učenika srednjih škola,

- stipendiranje studenata visokih i viših škola,

- nagrade učenicima i studentima za ostvareni uspjeh.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima i Pravilnika za nagrađivanje učenika i studenata, te temeljem odluke Gradskog poglavarstva.

Članak 5.

Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti Osnovne škole ostvaruje se kroz tekuće donacije za poboljšanje pedagoškog standarda učenika, a prema planu potreba Škole.

Članak 6.

Darivanje djece u cijelosti se financira iz Proračuna, a ostvaruje se kroz slijedeće:

- prigodne darove za obilježavanje dana Sv. Nikole,

- prigodne darove prvašićima za obilježavanje početka školske godine.

Članak 7.

Sufinanciranje edukativnih radionica školske i predškolske djece ostvaruje se kroz programe djelovanja likovne galerije i muzejske zbirke.

Članak 8.

Trošenje sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu.

Članak 9.

Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-05-09

Kraljevica, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr