SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
34

37.

Na temelju odredbe članka 27. Statuta Grada Kraljevice («Službene novine« PGŽ broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2005. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2006. godinu

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. raspoređuju se za:

- sufinanciranje djelatnosti proračunskog korisnika - Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica,

- sufinanciranje djelatnosti i programa udruga u kulturi na području Grada Kraljevice,

- sufinanciranje projekata u kulturi u organizaciji Grada Kraljevice

- pokroviteljstva ostalih kulturnih manifestacija i priredbi

- sufinanciranje aktivnosti u kulturi vezanih za Grad Kraljevicu

- izdavanje lista »Frankopan«,

- sufinanciranje radio postaje Porto Re Kraljevica,

- sufinanciranje Primorskog Novog lista.

Članak 3.

Za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iz članka 2. stavak 1. ovog Programa u Proračunu su osigurana sredstva u 100% iznosu.

Za nabavku knjiga proračunskog korisnika iz stavka 1. ovog članka osigurana su sredstva u istom iznosu kojeg osigurava Ministarstvo kulture, a sredstva za nabavku namještaja osiguravaju se vlastitim prihodima proračunskog korisnika i Grada.

Članak 4.

Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi se ostvaruje kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe:

- Mesopustari Kraljevice,

- Šmričke mačkare,

- Bakaračke maškare,

- KUD »Eugen Kumičić« Križišće

- HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica

- HGD »Zvijezda Danica« - gostovanje u Rimu

- Narodna čitaonica i knjižnica Šmrika

- Čitaonica Šmrika - »Uvdi kadi smo rojeni«.

Članak 5.

Pokroviteljstva i sufinanciranje kulturnih aktivnosti na području Grada Kraljevice ostvaruje se kroz izdatke za:

- Organizaciju vlastitih manifestacija i projekata:

- Kraljevačko kulturno leto

- formiranje muzejske zbirke

- obnova tunera na obalnom području Grada Kraljevice

- Pokroviteljstva ostalih kulturnih priredbi organiziranih prema potrebi, te povodom Dana Grada Kraljevice, Božića itd.

- Pokroviteljstva blagdana Petrove u Bakarcu, Antonje u Šmriki i Bele nedilje u Križišću

- Sufinanciranje vanjskih projekata važnih za kulturni identitet Grada Kraljevice:

- tiskanje Bibliografije o Jadranu

- snimanje filma o porodici Frankopan

- arheološko ispitivanje liburnijske utvrde Gradac.

Članak 6.

Aktivnosti u promidžbi i informiranju uključuju financiranje: objavljivanja lista »Frankopan«, sufinanciranje Primorskog Novog lista, te radio postaje Porto Re iz Kraljevice.

Članak 7.

Trošenje sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu.

Članak 8.

Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-05-06

Kraljevica, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr