SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
34

35.

Na temelju članak 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 25. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o prirezu poreza na dohodak Grada Kraljevice

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se prirez porezu na dohodak i plaćanje prireza porezu na dohodak na području Grada Kraljevice.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Kraljevice, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 3.

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisan uplatni račun uplatiti poslodavac ovlašten za isplatu dohotka istovremeno s isplatom dohotka i poreza na dohodak.

Uplatni račun i način plaćanja određeni su Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2006. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 410-02/05-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr