SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
34

33.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 14. prosinca 2005. donosi

PRORAČUN
Grada Kraljevice za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2006. godinu (dalje: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 16.164.000 kn


IZDACI 16.212.000 kn


RAZLIKA - 48.000 kn


B. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 48.000 kn


A. + B. 0 kn


Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Članak 3.

Izdaci Proračuna u svoti 16.212.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PRORAČUN 2006/1

II. POSEBNI DIO

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Rashodi za nabavu imovine raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, kapitalnim projektima i aktivnostima za razdoblje od 2006. - 2008. godine kako slijedi:

IV. PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE

Članak 5.

Proračunska potrošnja za razdoblje od 2006. do 2008. planira se kako slijedi:

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08 02-05-06

Kraljevica, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Proračun Grada Kraljevice   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr