SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
168

184.

Temeljem članka 70. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 3/94, 100/96, 131/97, 129/00, 67/01, 5/02, 101/03, 117/03 i 17/04) i članka 28. točka 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Rabu

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rabu imenuju se:

1. Marija Mateša, Rab, Supetarska Draga 163

2. Darko Pičuljan, Rab, Lopar 379

3. Josi Šotić, Rab, Banjol 159

4. Petar Kordić, Rab, Banjol 25

5. Josip Travaš, Rab, Kampor 41

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/127

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića, koja je tiskana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 28. od 13. listopada 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića

U članku 1., stavku 3. brojka »902« zamjenjuje se brojkom »711«, a brojka »3164« zamjenjuje se brojkom »2973«.

Klasa: 022-04/05-03/22

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-29

Rijeka, 23. prosinca 2005.

v.d. Predstojnik
Branko Škrobonja, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=184
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr