SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
168

183.

Na temelju članka 50. stavak 1., a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela

ODLUKU
o dopuni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05), u glavi I., iza točke 29., dodaje se točka 30. koja glasi:

»Za Srednju školu Antona Ambroza Haračića, MALI LOŠINJ

. Milan Pejić, predstavnik osnivača

. Đanino Sučić, predstavnik osnivača

. Sunčana Dundov, predstavnik radnika škole

. Ivan - Iko Lubina, predstavnik radnika škole

. Jelena Bralić, predstavnik radnika škole

. Milica Prole, predstavnik vijeća roditelja

. Franjo Vodanović predstavnik vijeća roditelja«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/91

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-9

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=183
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr