SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
168

182.

Na temelju članka 87a) stavak 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 76/05) i članka 28. točka 10. podtočka 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/ 05), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05) točka 26. mijenja se i glasi:

»26. Za osnovnu školu »Skrad« Skrad

. Dubravko Grbac, predstavnik osnivača

. Hrvoje Zatezalo, predstavnik osnivača

. Mihaela Majnarić Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

. Vesna Pintar - Grgurić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Antica Šporčić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dubravko Mance, predstavnik vijeća roditelja

. Diana Cindrić, predstavnik vijeća roditelja«

II.

Stavlja se izvan snage točka 26. Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02-92

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-9

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr