SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
168

180.

Na temelju članka 6. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 16/99, 13/02 i 30/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera
operativnog centra Primorsko-goranske županije

I. U glavi I. Odluke o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 13/02 i 16/04), u točki 2. riječi »Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska«, zamjenjuju se riječima »Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka«.

U točki 4. riječi: »Igor Žiganto« zamjenjuju se riječima »dr. sc. Darko Glažar«.

Točka 6. mijenja se i glasi: »Nevia Kružić, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša, Odjel za zaštitu mora i priobalja«.

II. Danom stupanja na snagu ove Odluke članstva u Stožeru operativnog centra Primorsko-goranske županije razrješuje se Igor Žiganto i mr. sc. Margita Mastrović.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/125

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=180
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr