SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA DOBRINJ
Općina Dobrinj

4.     

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 3. Zakona o financiranju lokalne (područne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00 i 59/01), članka 15. i 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj dana 11. travnja 2003. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju mjesnih mreža
vodovoda

Članak 1.

Članak 4. Odluke o sufinanciranju mjesnih mreža vodovoda (»Službene novine« broj 11/02 i 17/02) mijenja se i glasi: »Omogućava se plaćanje u jednakim mjesečnim ratama s time da zadnja rata dospijeva na naplatu do 31.12.2003. godine.«

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:»Ukoliko su stečeni uvjeti za priključenje građevine na mjesnu mrežu do

Petak,9.svibnja2003. Stranica1067—broj12

SLUŽBENENOVINE

31.12.2003. godine, a nije sklopljen ugovor u navedenom roku, cijena sufinanciranja mreže iz članka 3. ove Odluke uvećat će se za 20%, a vlasnik ili korisnik građevine gubi pravo na povlašteni odvoz vode.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-29/12

Ur. broj: 2142-04-03-01-7

Dobrinj, 17. travnja 2003.

Predsjednik Vijeća
Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr