SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA DOBRINJ
Općina Dobrinj

Općina Dobrinj

3.

Na temelju članka 14. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01 i 109/01), članka 72. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/08, 73/02 i 153/02) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj dana 11. travnja 2003. godine donijelo

PRAVILNIK
o uvjetima za prodaju robe izvan trgovina

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način i određuju mjesta za prodaju robe na klupama izvan tržnice, u kioscima, iz pokretne radnje, iz automata, te prigodna prodaja.

Članak 2.

Za prodaju robe na tržnicama, sajmovima, izložbama, priredbama, prigodnim prodajama i iz kioska i automata, pravne i fizičke osobe moraju imati odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine u skladu sa zakonom.

Fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom mogu vlastite proizvode prodavati na temelju uvjerenja ureda državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 3.

Prodaju robe može se obavljati na za to određenim mjestima i to:

1. u Šilu za prodaju na/iz:

- klupama na Veloj placi,

- kioska na lokaciji iznad plaže,

- vozila na lokacijama: Ulica Kostrij kraj kbr. 29, Ulica Br. Franolić kraj kbr. 4, kraj crkve, Ulica Stara cesta na ulazu u Ulicu Sveti Mikul, Stara cesta na ulazu u Žvankovu, na Veloj placi, Na vodici kraj cisterne, Pećine kraj kbr. 12, Konjska kraj kbr. 2, Jesenovica na ulazu u Brdo i kraj kbr. 34.

2. u Polju za prigodnu prodaju na placi ispred crkve.

Za prodaju iz vozila na lokacijama:

- Ulica Blatišće kraj kbr. 18, Stanišće na placi ispred crkve, Cancarovske kraj kbr. 20, Donje selo preko puta kbr. 20 i na ulazu u Ulicu Gaja.

3. u Gabonjinu prigodna prodaja na placi,

4. za prigodnu prodaju, iz kioska i vozila za sva ostala mjesta:

- u Žestilcu kraj kbr. 3,

- u Gostinjcu kraj mjesnog doma,

- u Svetom Vidu na placi i kraj kbr. 32,

- u Dobrinju na placi ispred zgrade Mjesnog doma,

- u Krasu na autobusnoj stanici,

- u Rasopasnom na placi,

- u Svetom Ivanu kraj kbr. 10

- u Tribuljama kraj joga,

- u Klanicama kraj kbr. 19,

- u Sužanu kraj mjesnog doma,

- u Melinama kraj kbr. 1,

- u Rudinama,

- u Solinama kraj kbr. 22,

- u Čižićima kraj TS u selu,

- u Klimnu na placi,

- u Donjoj Hlapi kraj kbr. 32,

- u Gornjoj Hlapi kraj mjesnog doma,

- u Županjama na placi ispred crkve.

Članak 4.

Iznimno, na zahtjev vlasnika, Općinsko vijeće može odobriti prodaju robe na privatnom posjedu ukoliko se radi o robi koja se ne može prodavati na navedenim lokacijama.

Članak 5.

Uvjeti za dobivanje u zakup i način korištenja javnih površina određeni su Pravilnikom o zakupu zemljišta za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« broj 7/02).

Početni iznos naknade za korištenje javne površine utvrđuje se za:

- prodaju voća i povrća iz pokretne radnje 6.000,00 kn godišnje,

- prodaju ribe iz pokretne radnje godišnje 1.000,00 kn

- prigodnu prodaju iz vozila dnevno 100,00 kn.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 021-05/03-29/12

Ur. broj: 2142-04-03-01-8

Dobrinj, 11. travnja 2003.

Predsjednik Vijeća
Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr