SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 36. Utorak, 20. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
75

71.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 5. sjednici održanoj 6. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 7. stavak 1. alineja 2. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/05), (u daljem tekstu: Odluka) mijenja se i sada glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenata iz članaka 7. i 9. ove Odluke i 10% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj izraženo u kn/m3, odnosno 180,00 kn/m3

U stavku 2. istog članka briše se točka i rečenica nastavlja sa »i na dan donošenja ove Odluke iznosi 1.800,00 kn/m3

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-09/05-01/23

Ur. broj: 2107/02-01-05-5

Novi Vinodolski, 7. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

Odluka o izmjeni Odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr