SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 36. Utorak, 20. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
75

67.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03 i 23/05) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 6. prosinca 2005. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2006. godinu.

Članak 2.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujke 2007. godine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2006. godine.

Klasa: 363-02/05-01/92

Ur. broj: 2107/02-01-05-5

Novi Vinodolski, 7. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

Program održavanja objekata i uređaja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=150&mjesto=51250&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr