SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
GRAD CRIKVENICA
167

70.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2006. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 960.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje šetnice Polača - Bazeni, Selce 200.000,00 kuna,

- uređenje parka Antaki u Dramlju 260.000,00 kuna,

- uređenje parka Jadranovo - obala 60.000,00 kuna,

- uređenje parka ispred hotela Park,

Crikvenica 100.000,00 kuna,

- uređenje parka Obala, Crikvenica 340.000,00 kuna.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 5.385.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- projektna dokumentacija Ul. M. Muževića

- Kačjak 85.000,00 kuna,

- projektna dokumentacija - Vinodolska

ulica u Crikvenici 30.000,00 kuna,

- rekonstrukcija Ulice Gorica br. Cvetić

- II. faza 750.000,00 kuna,

- uređenje Ulice odvojak Židine u

Crikvenici 220.000,00 kuna,

- uređenje pločnika u Kotorskoj ul.

kod škole 200.000,00 kuna,

- uređenje raskrižja Vinodolska - Kotorska

u Crikvenici u suradnji sa ŽUC-om 1.600.000,00 kuna,

- uređenje Ulice br. dr. Sobol u Crikvenici

nakon dovršene rekonstrukcije

kanalizacijske mreže 2.500.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.530.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete Gajevo

šetalište, Vukovarska ulica i u Dramlju 150.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete Frankopanske i

Tomislavove ulice u Crikvenici,

II. faza 1.280.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete ulice Obala,

Perčin u Jadranovu 100.000,00 kuna.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 2.820.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- vodovod Dramalj - Jadranovo 1.500.000,00 kuna,

- vodovod Gornji kraj 820.000,00 kuna,

- vodovod Jadranovo III. faza 500.000,00 kuna.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.730.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- oborinska i fekalna Trg palih boraca,

Selce 500.000,00 kuna,

- kapitalne pomoći - sufinanciranje izgradnje

kanalizacijskog sustava Grada

Crikvenice 190.000,00 kuna,

- projektna dokumentacija rekonstrukcije

oborinske kanalizacije Frankopanska

- Petak u Crikvenici 140.000,00 kuna,

- studija odvodnje oborinskih voda za

Grad Crikvenicu 200.000,00 kuna,

- rekonstrukcija oborinske kanalizacije

Trg S. Radića u Crikvenici 700.000,00 kuna.

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- sufinanciranje sanacije deponije otpada

Duplje 500.000,00 kuna,

- sanacija divljih deponija 200.000,00 kuna.

Članak 8.

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- groblje Crikvenica - uređenje 150.000,00 kuna,

- groblje Dramalj - uređenje groblja,

II. faza 200.000,00 kuna,

- groblje Jadranovo - II. faza 150.000,00 kuna,

- novo groblje Crikvenica - pripremne

radnje 100.000,00 kuna.

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 13.725.000,00 kuna od čega se 8.000.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 5.725.000,00 kuna na ostala sredstva Proračuna Grada Crikvenice.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-05-13

Crikvenica, 6. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr