SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
GRAD CRIKVENICA
167

69.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 6. prosinca 2005. godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA 2006. GODINU S PROJEKCIJOM
ZA 2007. I 2008. GODINU

Točka 1.

Plan sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu sastoji se od tri dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2006. godinu,

2. Plana razvojnih programa za 2006. godinu s planiranim prihodima i

3. Projekcije plana razvojnih programa 2007.-2008. godina.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2006. godinu je 31.12.2006. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Točka 3.

Sva tri dijela plana razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu.

Točka 4.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-05-11

Crikvenica, 6. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICA

Predsjednik
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr