SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 34. Petak, 9. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
17

16.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2005. godine, donosi

DRUGE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 2.
(mijenja se i glasi)

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 450.000,00 kn

2. prihodi od koncesija 100.000,00 kn

3. prihodi od prodaje nef.imovine 656.850,00 kn

4. prihodi iz proračuna 4.243.794,82 kn

5. prihodi od komunalnog doprinosa 869.355,18 kn

UKUPNO 6.320.000,00 kn

Članak 3.
(mijenja se i glasi)

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 55.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kn

- projekti 300.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun« 450.000,00 kn

- prostorni, detaljni i urbanistički planovi 120.000,00 kn

- uređenje javnih površina 500.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 70.000,00 kn

- vodna naknada 15.000,00 kn

B) Odvoz smeća 750.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

UKUPNO 2.350.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

utrošak ulične rasvjete 200.000,00 kn

usluge tekućeg i invest. održ. opreme 150.000,00 kn

kapitalne pomoći trg.društvu »Komun« 400.000,00 kn

UKUPNO 750.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE GROBLJA

čišćenje groblja, saniranje deponija 200.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE CESTA

usluge tekućeg i investicijskog održavanja

cesta 900.000,00 kn

V. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

usluge tekućeg i investicijskog

odr. građ. objekata 400.000,00 kn

popravak doma Sužan 100.000,00 kn

popravak doma Čižići 200.000,00 kn

usluge tekućeg i investicijskog održ.

sakralnih objek. 250.000,00 kn

crkva Gostinjac 200.000,00 kn

crkva Dobrinj 150.000,00 kn

dom Gabonjin 150.000,00 kn

parkovi Šilo 120.000,00 kn

UKUPNO 1.570.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

-usluge tekućeg i inv. održ. morskih
pristaništa 400.000,00 kn

VII. OPSKRBA VODOM

potrošnja vode tuševa na plažama 45.000,00 kn

VIII. KAMATA ZA PRIMLJENE

ZAJMOVE 100.000,00 kn

negativne tečajne razlike 5.000,00 kn

UKUPNO 105.000,00 kn

SVEUKUPNO 6.320.000,00 kn

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-08

Dobrinj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=148&mjesto=51514&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr