SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 22. Petak, 24. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

28.

Na temelju članka 35. točke 4. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 24.sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 33/22) briše se članak 7.

Članak 2.

Briše se članak 8.

Članak 3.

Briše se članak 9.

Članak 4.

Brišu se stavci 3. i 4 čanka 11.

Članak 5.

Briše se članak 12.

Članak 6.

Brišu se stavci 1. i 2. članka 13.

Članak 7.

Briše se čl. 14.

Članak 8.

U preostalom dijelu Odluka o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar ostaje nepromijenjena.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 024-02/24-01/4

URBROJ: 2170-24-01-24-7

Lopar, 15. svibnja 2024.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2328&mjesto=51281&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr