SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 22. Petak, 24. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

25.

Na temelju članka 27. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 24.sjednici održanoj 15.svibnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti
ukopa pokojnika

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju način i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: uslužna komunalna djelatnost).

Članak 2.

Uslužna komunalna djelatnosti usluge ukopa pokojnika podrazumijeva ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Općina Lopar će komunalnu djelatnost ukop organizirati zajednički sa Gradom Rabom.

Članak 4.

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave glede organizacije, načina financiranja, odgovornosti i drugih pitanja zajedničkog obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 3. ove Odluke uredit će se Sporazumom. Ovlašćuje se načelnik Općine Lopar za potpisivanje predmetnog Sporazuma.

Članak 5.

Komunalna djelatnost iz članka 3.ove Odluke organizirat će se putem društva s ograničenom odgovorošću za trgovinu i usluge Dundovo. 

Članak 6.

Ova Odluka dostavlja se na suglasnost predstavničkom tijelu Grada Raba.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se s danom stupanja na snagu Odluke Gradskog vijeća Grada Raba o prihvatu obavljanja uslužne djelatnosti ukopa pokojnika na području Općine Lopar.

KLASA: 024-02/24-01/4

URBROJ: 2170-24-01-24-4

U Loparu, 15. svibnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2328&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr