SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

20.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini od 31. siječnja 2024.g. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 31. siječnja 2024.), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2024. godine, usvaja

Plan

rada Stožera civilne zaštite Općine Lopar
za 2024. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2024. godini, Stožer civilne zaštite Općine Lopar usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2024. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se slijedeći zadaci:

- organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,

- usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2024. godini,

- predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2024. godini,

- predlaganje usvajanja Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2024. godinu,

- utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar,

- praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih „divljih“ odlagališta na području Općine Lopar,

- provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite.

III.

Ovaj plan realizirati će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Općine Lopar.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-01/24-01/1

URBROJ: 2170-24-02-24-2

Lopar, 06. svibnja 2024.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Marin Mušćo, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr