SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini od 31. siječnja 2024.g. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 31. siječnja 2024.) Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2024. godine, usvaja

Financijski plan

za požarnu 2024. godinu

I.

Proračunom Općine Lopar za 2024. godinu i Projekcijama Proračuna za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/23) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2024. godini, kako slijedi:

1. Protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO Raba) - 6.000,00 EUR

2. Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti i opremanje (DVD Lopar) - 43.200,00 EUR

3. Sufinanciranje plaća sezonskih vatrogasaca (DVD Lopar) - 6.000,00 EUR

4. Sufinanciranje vatrogasnih intervencija na osiguranju hitnih medicinskih helihopterskih

letova (DVD Rab) - 4.000,00 EUR

5. Civilna zaštita- redovna djelatnost - 1.500,00 EUR

6. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) - 3.000,00 EUR

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-01/24-01/1

URBROJ: 2170-24-02-24-3

Lopar, 6. svibnja 2024.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Marin Mušćo, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr