SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

17.

Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 114/22), članka 13. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2,od 31. siječnja 2024. i članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 5/21, 33/22), Načelnik Općine Lopar dana 24. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko – dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Lopar u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna 2024. godine.

Motriteljsko – dojavna služba predstavlja operativni plan Općine Lopar za provedbu mjera zaštite od požara za 2024. godinu.

Članak 2.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024., u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti dežurstvo od 12,00 do 20,00 sata, a od 1. kolovoza dežurstvo se pomiče za sat ranije.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavlja do 2 osmatrača. Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 (šest) mjeseci.

Članak 4.

Služba na Mačevu vrhu mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, Županijski centar 112 Rijeka, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).

Članak 5.

Služba na Mačevu vrhu dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Lopar i dijela otoka Raba, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab.

Članak 6.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 7.

Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar, na broj telefona 051/ 775 – 175, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 051/ 359 – 112.

Članak 8.

Odluka o osnivanju Motriteljsko – dojavne službe biti će objavljena u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, a primjenjivati će se od 01. lipnja 2024. godine.

KLASA: 024-01/24-01/3

URBROJ: 2170-24-02-24-1

Lopar, 24. travnja 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr