SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 11/22) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 23. sjednici održanoj dana 16. travnja 2024. godine, donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA

O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 47/22) u čl. 1. st.3, čl.3.st.2., podnaslovu između čl.5 i čl.6 te čl.6. st.1., st.5. i st.8., podnaslovu između čl.6. i čl.7. te čl. 7. st.2., čl.8.st.1, st.5.i st.6., čl.9., čl.10 i čl.11, čl.20.st.1., čl.21.st.1.i st.3. i čl.31. mijenja se iznos eura od „2.650,00“ u iznos „5.000,00“.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi :

(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000,00 eura do 26.540,00 eura te nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000,00 eura do 66.360,00 eura, Naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta i/ili poziv objavljuje na mrežnim stranicama Naručitelja i/ili u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu (Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, zdravstvene usluge, usluge obrazovanja, konzultantske usluge, konzervatorske usluge, usluga vještaka, projektantski nadzor nad vlastitim projektima, softverske usluge i sl.).

Članak 3.

U preostalom dijelu Pravilnik ostaje nepromijenjen.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/24-01/3

URBROJ: 2170-24-01-24-4

Lopar, 16. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr